Saját KB bal
Saját KB jobb

Kedvtelésből tartott állatok utaztatására vonatkozó tájékoztató

2013. júniusában új EU szintű jogszabályok léptek hatályba, ezeket az új szabályokat 2014. december 29-től kötelezően alkalmazni szükséges.

 • A magyar végrehajtási jogszabály a 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet.

 • A veszettség elleni küzdelemről, az eddig megtett intézkedésekről és az elért eredményekről, valamint a (Magyarországon is alkalmazott) rókák orális vakcinázásáról szóló rövid VIDEÓ megtekinthető ide kattintva.

 • Tájékoztató kiadvány a felelős állattartásért

FIGYELEM!

2013. júniusában új EU szintű jogszabályok léptek hatályba, ezeket az új szabályokat 2014. december 29-től kötelezően alkalmazni szükséges.

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2013/31/EU irányelve (2013. június 12.) a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról

 • Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról

I.  ÁLTALÁNOS

Kutyák, macskák görények beszállítása harmadik országból Magyarországra, és az EU tagállamok többségébe, kivéve a Írországot, Svédországot, az Egyesült Királyságot,  Máltát és Finnországot:

3 hónapos kor alatti kutyák, macskák, görények szállítása esetén:

A tagállamok engedélyezhetik a kutyák, macskák, görények három hónaposnál fiatalabb és oltatlan állatok mozgását, amennyiben útlevél kíséri őket és születésük óta – a fertőzésnek valószínűleg kitett vadon élő állatokkal való érintkezés nélkül – születési helyükön tartózkodtak, vagy anyjuk kíséri őket, akitől még függnek.

Magyarország engedélyezi 3 hónaposnál fiatalabb és veszettség ellen oltatlan állatok behozatalát, amennyiben az útlevél mellett a központi állategészségügyi hatóság által meghatározott bizonyítvány kíséri.

Kedvtelésből tartott madarak utaztatása Magyarországra
Kutyáktól, macskáktól, görényektől és kedvtelésből tartott madaraktól eltérő kedvtelésből tartott állatok (pl.: rágcsálók, hüllők, kétéltűek) nem kereskedelmi célú utaztatása Magyarországra

II.  TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK BIZONYOS TAGÁLLAMOK ESETÉN

Galandféreg (echinococcosis) és bolhaellenes kezelés követelmények tekintetében további részletek az érintett tagállamok vonatkozó weblapjain érhetőek el:

 • legfeljebb 5 állat utaztatása minősülhet nem kereskedelmi célúnak

 • az állatot tulajdonosának, vagy általa írásban megbízott természetes személynek kell kísérnie

 • az állatot mikrochippel egyedileg meg kell jelölni, a tetoválással történő megjelölést 2011. július 3. óta nem lehetséges alkalmazni, mindazonáltal ezen dátum előtt tetoválással jól olvasható módon megjelölt állatokat nem szükséges mikrochippel is azonosítani

 • az állatnak érvényes veszettség oltással kell rendelkeznie

 • az állatot EU útlevélnek VAGY a Bizottság 2011/874/EU számú végrehajtási határozat II. számú melléklete szerinti okmánynak kell kísérnie

 • veszettség titervizsgálat csak abban az esetben megkövetelt, ha a származási harmadik ország a vonatkozó rendelet mellékletében nem felsorolt ország („nem listás harmadik ország”, pl.: Szerbia, Ukrajna)

 • amennyiben a veszettség titervizsgálat megkövetelt, úgy annak eredménye nagyobb vagy egyenlő kell, hogy legyen, mint 0,5 NE/ml.

 • a vérvizsgálatra a vért a veszettség oltás után legalább 30 nappal kell venni, és a kedvező eredményű vérvizsgálatól számítva az utaztatásig legalább 3 hónap várakozási idő az előírt

 • a veszettség vérvizsgálatot az EU által erre a célra jóváhagyott laborban kell elvégeztetni

 • Magyarország veszettség titervizsgálatra jóváhagyott laboratóriuma az NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán található, a vizsgálat megrendeléséhez magyar és angol nyelvű vizsgálati megrendelő formanyomtatványok állnak rendelkezésre (Vizsgálati megrendelő FAVN)

 • amennyiben a veszettség vérvizsgálat nem megkövetelt, mivel a vonatkozó rendelet mellékletében felsorolt harmadik országról van szó („listás harmadik országok” pl.: USA, Kanada), úgy az egyéb feltételek teljesülése és a veszettség vakcinaérvényessége esetén, az állat utaztatható.

 • a 3 hónap várakozási időt nem kell az állatnak karantén létesítményben tölteni, mindössze az adott származási harmadik országban kell, hogy maradjon

 • abban az esetben, ha a veszettség titervizsgálat egyszer kedvező eredménnyel zárult, úgy a veszettség titervizsgálat mindaddig érvényes marad, míg az állatot a veszettség vakcina gyártója által előírt időközön belül rendszeresen újraoltják
 • a három hónapos időtartam nem vonatkozik azon kedvtelésből tartott állatok újrabeléptetésére, amelyek útlevele igazolja, hogy a titrálást – pozitív eredménnyel- végrehajtották, mielőtt az állat elhagyta az EU területét.

 • 3 hónaposnál fiatalabb és veszettség ellen oltatlan állatok bevitelének engedélyezéséhez tagállamok szerint kérem kattintson ide.

 • Állategészségügyi bizonyítvány 3 hónapos kor alatti kutyák, macskák görények Magyarországra történő nem kereskedelmi célú beszállításához innen letölthető.

 • 3 hónapos kor alatti kedvtelésből tartott állatok más tagállamba történő szállításának lehetőségei Magyarország más tagállami hatóságok felé intézett felmérése alapján (pdf)
 • Kedvtelésből tartott madarak harmadik országból Magyarországra történő utaztatásának feltételeit a 2007/25/EK Bizottsági határozat tartalmazza alkalmazandó bizonyítvány- és nyilatkozatmintával.
 • Kedvtelésből tartott madarak Európai Unión belüli kereskedelmi célú (5 db állat feletti) szállításhoz hatósági állatorvosi közreműködés szükséges, a szállítás a2010/684/EU bizottsági határozatban meghatározott bizonyítványmintával történhet
 • Európai Unión belül használható bizonyítványminta kedvtelésből tartott madaraknem kereskedelmi célú (5 db állat alatt) utaztatásához (FIGYELEM!Harmadik országból való beszállítással ellentétben – mivel Közösségen belüli nem kereskedelmi célú utaztatásról van szó – ezen bizonyítványminta használatát jogszabály nem írja elő!)
 • legfeljebb 5 állat utaztatása minősülhet nem kereskedelmi célúnak
 • az állatot tulajdonosának, vagy általa írásban megbízott természetes személynek kell kísérnie

 • innen letölthető állategészségügyi bizonyítvány mellékelhető az állathoz, azonban ezen bizonyítvány használatát jogszabály nem írja elő, mindazonáltal a légi szállítás szabályait meghatározó IATA előírások megkövetelhetik kísérő dokumentum meglétét.

III. KERESKEDELMI CÉLÚ UTAZTATÁS

A 998/2003/EK rendeletben leírt, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítására vonatkozó előírások mellett kutyák, macskák és görények esetében meg kell felelni a 92/65/EGK irányelv 10. cikkében foglalt előírásoknak is amennyiben azokat

Ilyen esetekben az állatokat a rendeltetési helyig kisállat útlevélnek és megfelelő egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

A szállítmány feladása előtt 24 órán belül az állatokat állatorvosnak kell megvizsgálni, igazolva, hogy azok egészségesek, és a rendeltetési helyig történő szállítást kibírják, egyúttal a kisállat útlevél IX. szakaszában a klinikai vizsgálat tényét fel kell tüntetni.

Az egészségügyi bizonyítványt ezután a származási hely szerint illetékes hatósági állatorvos állítja ki. Kereskedelmi célból történő szállítás esetén az illetékes hatóságnak a TRACES rendszeren keresztül is értesítést kell küldenie a rendeletetési hely illetékes hatóságának.

 • Írország weblapja
 • Svédország weblapja
 • Egyesült Királyság weblapja
 • Málta weblapja
 • Finnország weblapja
 • kereskedelmi célból; vagy

 • nem kereskedelmi célból, de ötnél több állatot egyidejűleg szállítják

 • A kereskedelmi célú beszállításhoz a 2013/519/EU rendelet melléklete szerinti bizonyítványmintát mellékletét kell alkalmazni.

IV. HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ KIUTAZTATATÁS

 • Ausztrália

 • Amerikai Egyesült Államok

 • Japán

 • Kanada

 • Európai Unió Bizottságának vonatkozó weblapja

 • Tagállamok és társult tagállamok (pl. Andorra, Svájc) közötti nem kereskedelmi célú utaztatás esetén a maximálisan vihető kedvtelésből tartott állatok száma legfeljebb öt darab állat természetes személyenként.

 • EGYSZERŰSÍTETT táblázat a követelményekről elérhető ide kattintva
 • Kedvtelésből tartott állatok szállításra vonatkozó részletes ÚTMUTATÓ elérhető ide kattintva

 • Kedvtelésből tartott állatok harmadik országokból történő beléptetési pontjai (határátkelőhelyei) Magyarország vonatkozásában.

 • Bizottság 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularisfertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről

 • Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2013/31/EU irányelve (2013. június 12.) a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról

 • Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról

További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...