Saját KB bal
Saját KB jobb

Kutyaharapás, kutyatámadás jogi következményeiről

Sajnos egyre több kutyatámadásról szóló hírrel szembesülhetünk a médiában, melynek oka sok esetben a felelőtlen, nem megfelelő állattartás. Jelen cikkben azonban nem ezen okokat kívánjuk boncolgatni, hanem arra keressük a választ, hogy milyen következményekkel járhat egy gazdának, ha a kutyája megharap, megtámad valakit.

Amennyiben a kutya nyolc napon belül gyógyuló sérülés okoz, a gazda közigazgatási bírságot kaphat, és felelősségének megállapítására szabálysértési eljárás is indulhat ellene. Amennyiben a kutya maradandó fogyatékosságot okoz (pl. ilyen lehet egy ujj leharapása) a gazda akár 3 évig, ha életveszélyes sérülést okoz, akkor pedig akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A büntetőjogi felelősség mellett a kártérítési felelősség is felmerülhet, azaz meg kell téríteni minden olyan kárt, amelyet a kutya okozott: pl. megrongált öltözet, orvosi költségek vagy akár a sérülés miatt elmaradt jövedelem.

Az utóbbi években egyre több kártérítési per indul kutyatámadások miatt, párhuzamosan a szabálysértési – vagy büntetőeljárásokkal. Viszonylag gyakran válnak kutyatámadás áldozataivá a postások. Például pár éve indított egy kártérítési pert egy postás, mert megharapta egy kutya, amikor megpróbálta a postaládába betenni az újságot az egyik körbekerített háznál. A gazdával szemben szabálysértési eljárás indult veszélyeztetés kutyával címen. Az eljárást azonban megszüntetették arra hivatkozással, hogy a gazda körültekintően járt el az ügyben: kerítésen belül tartotta a kutyáját, valamint a kerítésre „harapós kutya” feliratú táblát is tett ki, a bíróság szerint a postásnak tisztában kellett lennie a kutya kiszámíthatatlanságával. Az elsőfokú bíróság azt állapította meg, hogy a gazda a tőle elvárható módon járt el, így nincs megtérítési kötelezettsége. A felülvizsgálati eljárás eredményeképp azonban a Legfelsőbb Bíróság már nem így gondolta: azt mondta ítéletében, hogy attól még, hogy a szabálysértési eljárást megszüntették a gazdával szemben, állattartóként a megtérítési kötelezettsége fennáll, helyt kell állnia a kárért, amit a kutyája a postásnak okozott. Így meg kellett téríteni a támadásból eredő orvosi költségeket, valamint a postás munkakieséséből fakadó jövedelem kiesést is.

Egy másik bírósági esetben az alperes kutyái megtámadták a felperest, aki az ebből származó sérülései miatt több műtéten esett át. Az alperes büntetőjogi felelősségét maradandó fogyatékosságot okozó gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége miatt a bíróság jogerős ítéletével megállapította. Ezt követően a felperes kártérítési pert indított, melyben 2.000.000 Ft nem vagyoni kára megtérítését kérte. A bíróság – a keresetet nagyobbrészt alaposnak tartva – kötelezte az alperest, hogy fizessen 1.061.613 Ft-ot felperesnek. A bíróság ebben az ügyben a szakértői véleményben megállapított 20%-os munkaképesség-csökkenést, a támadással okozati összefüggésben álló maradandó fogyatékosságot és a megtámadott személy pszichés megbetegedését (kialakult pánikbetegségét) értékelte. Mivel az alperes a megítélt összeget sokallta felülvizsgálati eljárást indított, de a kérelmét elutasította a Legfelsőbb Bíróság, arra hivatkozással, hogy a nem vagyoni kártérítés nem tekinthető eltúlzottnak a bizonyítási eljárás alapján, ezen bírói fórum is az orvos szakértői véleményt vette alapul döntésénél, mely megállapította, hogy a kutyák támadásával okozati összefüggésben áll a maradandó fogyatékosság, valamint a pszichés károsodás is.

A kutyatámadásokkal, harapásokkal kapcsolatos szabálysértési, büntető – vagy polgári eljárásokban egyértelműen kiemelt jelentősége van a bírói döntés meghozatalánál az orvos szakértői véleménynek (sebesülés súlyossága, maradandó fogyatékosság megállapítása stb.), valamint sok esetben a helyszíni szemlének is (pl. kerítés megfelelőségének vizsgálata, figyelmezető felirat elhelyezése stb.).

Minden felelős gazdának tisztában kell lennie azzal, hogy hiába a kutya okoz sérülést másnak, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a kutya nem megfelelő tartása vagy a gazda felelőtlensége miatt következett be a sérülés, a büntetőjogi és kártérítési felelőssége egyaránt fennállhat a gazdának.


Dr. Sziládi-Kovács Hajnalka
ügyvéd

 

Forrás: ( BH 2004.6.257.; Legf. Bír. Pfv. III. 21.334/2007.)
További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...