Saját KB jobb

Szavazók szabályzata

Az ÉV KUTYBARÁT HELYE szavazásának leírása és szabályzata

– a Kutyabarát.hu által szervezett internetes szavazás leírása és szabályai –

I. Alapfogalmak:

Pályázók: „Az Év kutyabarát helye” pályázaton (továbbiakban pályázat) induló azon vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátó egységek), melyek büszkén hirdetik, hogy szívesen látják a kutyával érkező vendégeket/ügyfeleket, valamint azon munkahelyek, melyeknél az ott dolgozók rendszeresen bevihetik kutyájukat, illetve olyan munkahely, mely kutyát fogadott be, illetve ott gondozzák. Ezen helyek 2014. augusztus 31. napjáig jelentkeztek a pályázaton, Jelentkezési lap megfelelő kitöltésével, illetve a nevezési díj határidőben történő megfizetésével.

Résztvevők: Az internetes szavazáson érvényes szavazatot leadó személyeket, akik megfelelően, a valóságnak megfelelő adatokkal regisztráltak. A Pályázókra való szavazat leadása regisztráció nélkül is lehetséges, regisztráció nélkül azonban a résztvevő nem tud részt venni a nyereménysorsoláson. A megfelelő regisztráció és érvényesen leadott szavazatok után lehet részt venni a nyeremények kisorsolásában.

A www.szavazas.kutyabarat.hu internetes felületen, szavazás keretében a Résztvevők – jelen leírt szabályzat alapján – szavazhatnak az oldalon szereplő Pályázókra.

Szervező: Az „Év kutyabarát helye” pályázat és díj szavazás-szolgáltatás szervezője a Kutyabarát.hu és a BEE MÉDIA Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.; adószám: 24096946-2-42).

II. A szavazás általános bemutatása:

Az „Év kutyabarát helye” pályázathoz kapcsolódó szavazat-szolgáltatás célja, hogy a Résztvevők szavazatukkal az általuk legjobban kedvelt, preferált szálláshelyet, vendéglátó egységet vagy egyéb helyet hozzásegítsék az „Év kutyabarát helye” díj megnyeréséhez. A szavazatok által kialakult sorrend megállapítása a Résztvevők által leadott szavazatok számának összesítése után történik, ez határozza meg az Év kutyabarát helye díj elnyerését.

A szavazást a szavazas.kutyabarat.hu internetes felületen és a kategóriák szerinti aloldalain biztosítjuk, ahol az oldal látogatói az adott Pályázót értékelhetik.

A szavazó egy nap egy IP címről csak egyszer adhatja le a szavazatát. A szavazó 1 és 10 közötti skálán értékelheti, és jelölheti be az adott helyre vonatkozó szavazatát, megelégedettségi szint szerint. A szavazó által megjelölt pontok összeadódnak, és az adott kategóriában a legtöbb pontot elért hely kapja meg a kategória díját.

A szavazatok számlálását a Szervező közjegyző jelenlétében végezi, a közjegyző jegyzőkönyvet vesz fel a szavazás eredményéről, és hitelesíti azt. Az eredményt, illetve az azt tartalmazó közjegyző által készített jegyzőkönyvet legkésőbb 2014. szeptember 18-án tesszük publikussá, bárki által elérhetővé.

A szavazás eredményéért a Szervező nem vállal felelősséget, tekintettel arra, hogy arra ráhatással nem bír, a díjak kiosztása közönségszavazat alapján történik. A Szervező nem vállal felelősséget azon eseteként, amikor a Résztvevő nem rendelkezik internet hozzáféréssel, illetve nem megfelelő az internet hozzáférése

A szavazás időtartama: 2014. augusztus 15-től 2014. szeptember 15-ig tart.

A szavazat kizárólag akkor minősül érvényesnek, ha a szavazási időszak (felfüggesztés vagy lezárás) végéig megérkezik a szavazas.kutyabarat.hu internetes felületére és a kategóriák szerinti aloldalainak szerverére.

III. A nyeremények, az eredmény közzététele:

1. A nyeremények:

Az érvényes szavazatot leadó és megfelelő, valós adatokkal készült regisztrációval rendelkező Résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki közjegyző jelenlétében:

– 15.000 Ft értékű kutyatáp csomag;

– a Bee Display által felajánlott 100x70cm méretű vászonkép nyomtatása 18.250 Ft értékben – egyedi fénykép alapján;

– az Állati Fotózás által felajánlott fotózás 20.000 Ft értékben.

Fődíj: 2 fő részére, 2 éjszakára szóló szállás egy kutyabarát szállodában egy magyarországi 4 csillagos szállodában félpanziós ellátással (a szálloda kiválasztásának jogát fenntartjuk – publikussá a pályázat eredményének megszületéséig nem tehetjük –mivel az adott szálloda részt vesz a pályázaton).

A szavazás eredményének meghatározása (lezárás, sorrend), illetve a nyeremények kisorsolása közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv készül.

Azok között a Résztvevők között, akik megfelelően, valós adatokkal regisztráltak és helyes formában adták le érvényes szavazatukat, a közjegyző jelenlétében számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével sorsoljuk ki a nyerteseket. A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadnia a Résztvevőnek hiánytalanul és valóságnak megfelelően: név, lakcím, e-mailcím, telefonszám. A nem megfelelő adatok alapján létrejött regisztrációért, elírásért, hibás adatmegjelölésért a Szervező felelősséget nem vállal.

A nyertes hiteles és teljeskörű azonosítását követően a Kutyabarát.hu adja át a nyereményeket, a Kutyabarát.hu által meghatározott helyszínen és időpontban. A nyeremények átadásáról kép és/vagy hangfelvétel készülhet, melyet a Kutyabarát.hu az interneten nyilvánosságra hozhat.

2. A nyertes megnevezése és értesítése:

A kisorsolt nyertest a regisztrációjában szereplő hívószámon hívjuk vissza a sorsolást követően, illetve e-mailes értesítést is küldünk a részére. A nyertes telefonon  értesítjük a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 2 órán belül. Amennyiben a hívás sikertelen, háromszor egymás után megismételjük. Ha mind a három hívás sikertelen, akkor e-mailes értesítést küldünk a regisztrációra megadott e-mail címre, amennyiben erre 2 naptári napon belül nem reagál a nyertes, akkor a közjegyző előtt kisorsolt, soron következő pótnyertes kapja a nyereményt.

Amennyiben a nyertes felveszi a telefont, de azt leteszi vagy megtagadja az adatrögzítés bármilyen lépését (nem adja meg a személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor a nyertesként kisorsolt szavazó elveszíti a nyeremény kiadása iránti jogát, és ilyen igénnyel nem léphet fel a későbbiekben sem. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt soron következő pótnyertes válhat jogosulttá a nyereményre.

A nyertes személyi adatait (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) rögzítjük, és 60 napig őrizzük meg.

3. A nyeremények átadásának a feltétele:

A sikeres értesítést követően azonosított nyertes, az alábbi személyes adatait köteles megadni: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím. Az azonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről a Kutyabarát.hu képviselőjével.

A nyeremény átadáskor köteles a nyertes személyazonosságát megfelelően igazolni.

IV. Adatkezelési szabályzat:

A Résztvevő szavazatának leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép/hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a Kutyabarát.hu az általa meghatározott bármely médiaszolgáltató  útján korlátozás nélkül bemutathat, és az Interneten is közzétehet. A résztvevő hozzájárulását adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek későbbi, Kutyabarát.hu vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 60 napig rendelkezésre kell állnia.

A Résztvevő a szavazással beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adatait a rögzítsük, és azokat felhasználjuk a nyereményátadás/kézbesítés céljából. A Résztvevő engedélyezi, hogy a Kutyabarát.hu és a BEE MÉDIA Kft. a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A Résztvevő kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette, erre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz megadott személyes adatokat a Kutyabarát.hu és a BEE MÉDIA Kft. a szavazás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.  

A Résztvevő a Kutyabarát.hu és a BEE MÉDIA Kft. munkatársaitól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban, bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a BEE MÉDIA Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19. sz. alatti postai elérhetőségén.

 Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

V. Felelősség kizárása:

 A hibás (pl. rossz név, egyéb adat, elírás, tévesztés) regisztrációért, érvénytelen szavazatért, vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek, így az azt leadó Résztvevő a nyereménysorsoláson részt nem vehet.

A kisorsolt nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalunk, a nyertes ilyen igényét – jogszabályi keretek között – a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

VI. A szavazás technikai kivitelezése:

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren és szerveren fut.

Szervező a szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával végzi.

A Résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

 

További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...