Saját KB bal
Saját KB jobb

A kutya személyiségtípusok és ami mögöttük van – 1. rész

A Scientific Reports című szaklapban megjelent tanulmány új megközelítést alkalmazott a kutyák személyiségének előrejelzésére és kategorizálására. Egy mesterséges intelligencia (MI) alapú algoritmus segítségével 70 000 kutya viselkedéséről rögzített feljegyzéseket vizsgáltak át. A cél az volt, hogy olyan közös vonásokat találjanak, amelyek alapján személyiségtípusok különíthetők el.

A kutatás két éven át tartott, Dr. Mohammad Amirhosseini, a Kelet-Londoni Egyetem munkatársa és James Serpell professzor, a Pennsylvaniai Egyetem Állatorvosi Karának professzora vezetésével. A finanszírozást egy kutyás technológiai start-up biztosította.

A kutatók megállapították, hogy a kutyák alapvetően öt személyiségtípusba sorolhatók. Ezek az izgatott/hiper-kötődő, a szorongó/félénk, a távolságtartó/ragadozó, a reaktív/megnyerő, illetve nyugodt/barátságos. A személyiségtípusok felállításához a kutatók a személyiségvonásokat a viselkedés alapján különítették el. A kutyák viselkedését leíró feljegyzésekből bizonyos helyzetekben az eltérő viselkedéseket különítették el, majd ezek együttjárásait nézték meg. Ahhoz, hogy a személyiségtípusok jelentőségét és ezek gyakorlati alkalmazását tágabb keretek között is értelmezni tudjuk, érdemes kitekinteni az emberi személyiségtípusok és személyiségmérés történetére.

A cikksorozat folytatásában bemutatjuk az egyes, a tanulmányban meghatározott személyiségtípusokat és azok jellemzéseit is közöljük.

Kitekintés a személyiségtípusok történetére
Az alkati típusok

A személyiség tipológia, illetve egyes személyiségvonások mérésének története az ókorig nyúlik vissza. Az indiai ajurvédikus személyiségtípusokat időszámításunk előtt 3000 körül különítették el. Ezek a vata, pita és kapha típusok, melyeket a tradicionális indiai orvoslás mind a mai napig diagnosztikai és terápiás iránymutatóként alkalmaz. Ezzel egy időben a szanszkrit írások három férfi és három női személyiségtípusról beszélnek. Az európai kultúrkörben Hippokratész volt az első, aki a betegségeket bizonyos testi jegyekkel hozta összefüggésbe. Az ő elméletét pedig Galenus fejlesztette tovább, körülbelül 500 évvel később, az i.sz II. században. Galenus-nak köszönhetjük a szangvinikus, kolerikus, melankolikus és flegmatikus típusok elkülönítését. Ezeket a kifejezéseket a köznyelvben a mai napig használjuk egy személyiség jellemzésére. Érdemes megjegyezni, hogy a korai személyiségtipológiák az egyének fizikai és lelki tulajdonságait vették figyelembe, és céljuk elsősorban gyógyászati volt. Ezek kialakulása megfigyeléseken, akár generációkon vagy iskolákon átívelő tapasztalatok és nem, a mai értelemben vett, tudományos kutatómunka eredménye.

Típusok és patológiák

Sokáig ez az irányvonal volt a meghatározó. Tehát, a személyiség és alkat típusokat patológiák vagy betegséghajlamok mentén különítették el, és (nagyrészt orvosok által végzett) megfigyeléseken alapult a kategorizáció. Ernst Kretschmer német orvos, pszichiáter, a XX. században például abból indult ki, hogy bizonyos alkati jegyek és pszichiátriai kórképek között összefüggés van. Ebből kiindulva dolgozta ki a lelki alkati vagy személyiségtípusokat.

Részben Kretschmer munkássága inspirálta az amerikai William Sheldont az úgynevezett szomatotípusok kidolgozására. Ő különböztette meg az endomorf, mezomorf és ektomorf alkatokat, a csíralemezek alapján. Ezekből a csíralemezekből az egyedfejlődés során különböző szervrendszerek alakulnak ki. Például az endodermából a bél- és emésztőrendszer, az ektodermából a hámrendszer, az idegrendszer, stb. Sheldon úgy vélte, hogy ezek fejlődési üteme hatással van a testalkatra és a személyiségre is, és a domináns csíralemez meghatározásával az egyén egy személyiség- és alkati típusba sorolható. Például akinek az ektoderma a domináns csíralemeze, az ektomorf típusba sorolható. Ezek az egyének vékony testalkatúak, magasak, lapos mellkasúak valamint csendes, tartózkodó, magának való emberek. A hétköznapi sztereotípiáink, illetve a filmek karakterei építenek erre a tipológiára, például amikor a humoros, barátságos embert dundinak, míg a könyvmolyt sovány, görbe hátú embernek ábrázolják.

Folytatjuk …

Szalay Adél / Kutyabarát.hu
Forrás: https://www.thewildest.com/dog-behavior/ai-discovers-dog-personalities-news; Dr. Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőkövei (2006). https://hu.wikipedia.org/wiki/Big_five_szem%C3%A9lyis%C3%A9gmodell; Képek: Photo by Sam Lion: https://www.pexels.com/photo/smiling-ethnic-hugging-dog-in-sunlight-5731819/; Photo by Samson Katt: https://www.pexels.com/photo/crop-ethnic-woman-caressing-cute-purebred-dog-at-home-5255522/; Photo by Helena Lopes: https://www.pexels.com/photo/unrecognizable-woman-caressing-golden-retriever-in-nature-7932586/
További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...