Megbírságolták a vakvezető kutyát kitiltó cukrászdát

300.000,- Ft összegű pénzbírságot kapott a cukrászda, mely nem engedte be a látássérült gazdát kutyájával – olvashatjuk az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján.

A Hatóságot egy látássérült férfi kereste meg még tavaly panaszával, miután a vakvezető kutyájával kiküldték egy cukrászdából (a Hatóság honlapja nem nevezte meg a cukrászdát), és a férfi csak az ajtóból kérhetett süteményt. Amikor a következő nap visszament, már a küszöbnél megállították, és minősíthetetlen hangnemben kiabáltak vele, miszerint nem lehet kutyát az üzletbe vinni. Történt ez annak ellenére, hogy a férfi jelezte, hogy kutyája megkülönböztető jelzéssel rendelkezik, és a kiképző szervezet logója is látható volt a kutyán.

A kérelem alapján a hatóság eljárást indított. Az eljárás alá vont cég nem is tett nyilatkozatot, így a kérelmező által előadottakat nem tudta megcáfolni.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont cukrászda, mint vendéglátó üzlet mindenki számára nyitva álló létesítménynek minősül, ezért oda a vakvezető kutyájával együtt jogosult belépni a gazda, és ott tartózkodni. 

A segítőkutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet  2. § (2) bekezdése szerint a segítőkutyát megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyen a kutyát kiképző szervezet logójának szerepelnie kell. Jelen esetben a kérelmező azt nyilatkozta, hogy a  vakvezető kutyáján megkülönböztető jelzések voltak, és ezt az eljárás alá vont sem cáfolta. Továbbá a rendelet szerint a segítőkutya gazdája jogosult a – terápiás kutyára vonatkozó korlátozásokkal – segítőkutyával tartózkodni és a segítőkutyát használni a lakosság elől elzárt területek kivételével a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára nyitva álló létesítményben.

Így a Hatóság a vendéglátó egységet eltiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától és 300.000,- Ft összegű bírságot szabott ki vele szemben.

 

dr. Sziládi-Kovács Hajnalka
(Kutyabarát.hu)

Forrás: www.egyenlobanasmod.hu
EBH/42/2019. jogeset

Indexkép: SASASTOCK/SHUTTERSTOCK (illusztráció)

További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...