Photo by Matt Nelson on Unsplash

Így befolyásolja a kutya személyisége a rangsorban elfoglalt helyét

Az ELTE etológusai legújabb kutatásukban górcső alá vették, hogy milyen összefüggést mutat a kutya személyisége és a rangsorban elfoglalt helye.

Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai többkutyás háztartások bevonásával vizsgálták, hogy milyen összefüggés található a kutya személyisége, kora és a kutyák közötti rangsorban elfoglalt helye között. Több mint ezer kérdőívet dolgoztak fel és összességében arra jutottak, hogy a barátságosabb kutyák alacsonyabb rangúak. Az extrovertáltabb, nyitottabb és megbízható kutyák pedig általában magasabb helyet foglalnak el a falka rangsorában. Azt is megállapították, hogy általában az idősebb kutyák dominánsabbak az otthoni hierarchiában.

Személyiségjegyek vizsgálata

A kutatás kérdőíves módszerrel zajlott, olyan háztartások bevonásával, ahol egynél több, egyévesnél idősebb kutya él. A kérdőívben öt személyiségjegyre kérdeztek rá, a gazdiknak eszerint kellett jellemezni kutyáikat. Összesen 1082 többkutyás család vett részt a kutatásban. A válaszokat pontozták a kutya viselkedése és az interakciók alapján, melyek összefüggésbe hozhatók a rangsorban elfoglalt hellyel. Így kaptak meg különböző dominancia pontszámokat, melyek egyértelműen negatív összefüggést mutatnak például a barátságossággal.

Az életkor és a dominancia összefüggése

A sorrendre az életkor is hatással volt, az idősebb kutyák ugyanis nagyobb eséllyel dominánsak egy hierarchiában.

Tudjuk, hogy a személyiség fokozatosan változhat az életkorral, ezért ellenőriztük, hogy az eredményeink az életkortól függetlenül is megállják-e a helyüket. Azt találtuk, hogy a nyíltságra és nyitottságra az életkor negatívan hat, azaz pont fordított az összefüggés, mint ezen személyiségjegyek és a dominancia között. A barátságosság az életkorral és a dominancia pontszámmal azonos irányú összefüggésben állt. Az idősebb kutyák kevésbé barátságosak, a barátságos kutyák alacsonyabb rangúak. (Vékony Kata, ELTE Etológia)

A gazdik jó megfigyelők

Minden gazdi elfogult a kutyájával szemben és néha hajlamos olyan személyiségjegyekkel felruházni, melyek nem teljesen fedik a valóságot. A kutatók ezért azt is megnézték, hogy a gazda véleménye a kutyái rangsoráról mennyire egyezik a pontozással számolt eredménnyel. A kérdőívben a gazdik véleményét is megkérdezték arról, szerintük mennyire domináns az adott kutya. Az eredmény pedig azt mutatta, hogy viszonylag jól meg tudják ítélni kutyáik rangsorát és a falkában elfoglalt helyüket. A kutatók azt is megállapították, hogy a kutya személyiségjegyei között nincs meghatározó szerepe a dominanciának, mint tulajdonságnak.

A dominancia nem egy személyiségjegy

A dominancia, rangsor és hierarchia fogalmak definíciója és használata az utóbbi évtizedekben számos vitát váltott ki a kutyatartók és a kutatók körében. Fontos tudni, hogy ezek a kifejezések az emberek számára fontosak, akik az együtt élő kutyákat kívülről figyelik meg. A kutyák közötti interakciókat ennél jóval egyszerűbb dolgok mozgatják, mint például az erőviszonyok, motiváció és a korábbi tapasztalatok.

    Etológusként az értelmezésünk szerint a dominancia nem tartozik az egyed személyiségjegyei közé, viszont az joggal feltételezhető, hogy a viselkedést nagyban befolyásoló személyiség a kutya-kutya interakciók lezajlására, kimenetelére – azaz a dominanciára is hatni fog. Tágabb értelemben pedig a csoport tagjainak személyiségjegyei, illetve az ezek közötti különbségek bizonyosan hatással vannak a páros interakciók által felépített rangsorra és az egyes kutyák ebben elfoglalt helyére. Jelen vizsgálatunkat ezekre a feltételezésekre alapoztuk. – Vékony Kata (ELTE Etológia)

Bohata Krisztina

(Kutyabarát.hu)

Forrás: ELTE Etológia, MTI

További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...