Kutyát csak pórázon és szájkosárral

Kutyát csak pórázon és szájkosárral lehet január 1-től vezetni. Már régóta hatályban van a póráztörvény, aki ezeket a szabályokat megsérti, szabálysértést követ el, kivéve  a pórázviselési kényszer alól  a vadászkutya és a triflakereső (földalatti gombakereső)  kutya tulajdonosokat.

Érdemes tisztázni, hogy mi minősül természeti, védett természeti területnek, és vadászaterületnek. A fogalmakat a természetvédelemről szóló törvényben, és a vadászati törvényben találhatjuk meg.

Természeti területnek minősül minden olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. Védett természeti terület a természetvédelemről szóló törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított földterület. A keresőfelületet ide kattintva lehet elérni.

Vadászterületnek minősül – hasznosítási formájától függetlenül – az a földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad a szükséges táplálékot megtalálja, természetes szaporodási feltételei, valamint természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott. Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található település közigazgatási belterületét, valamint lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, tanya, valamint major, temető, nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, repülőtér, közút, továbbá vasút területét.

Egy kicsit itt vizsgálódhatnánk: a szóbeszéd szerint Veresegyház-Szada találkozási területénél vadászterület van. Igaz a fenti meghatározásnak akár meg is felelhetne, ha nem tagolná jó néhány helyen mezőgazdasági földművelés, egy épülő tó, egy volt homokbánya területe, ahol védett madarak vannak, illetve mindezek szinte majdnem közepén egy falerakat, ahol alkalmanként még égetik is az összegyűjtött, de ki nem osztott fákat, gallyakat, zöldhulladékot.

A legfontosabb viszont: sehol semmi jelzés, hogy ez vadászati, vagy bármilyen más minősítésű terület lenne!!

Egy másik vélemény erről:

A közterületen a szabálysértési törvény szerint lehet póráz nélkül a kutya:

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja…

Olyannyira különbség van a közterület és a közforgalmú közlekedési eszköz között, hogy csak az utóbbinál említi a pórázt. A közterületen csak annyit ír elő, hogy ne hagyjuk felügyelet nélkül, illetve kóborolni a kutyát.

A közterület definíciója pedig a következő:
„közterület a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is;”

Ha persze kiteszik a „kutyával behajtani tilos” táblát, akkor van korlátozás, de ha nincs kint ilyen tábla, akkor elvileg nincs.

Információk szerint Veresegyház különböző részéről autókkal hordják ide a kutyákat, hogy szaladgálhassanak, nagyokat sétáljanak velük. Ahogy mondani szokták: egy jogszabály mindig annyit ér, amennyit be lehet belőle tartatni. Egy-két nap türelmi idővel meg is jelent egy reflektoros terepjáró, kiszállt belőle egy férfi, aki mutogatott valamiféle vásári jelvényt, mondván ő itt a fővadász és felszólítja a kutyákat sétáltatókat, hogy vegyék pórázra állataikat, mert vadászterületen vannak, lehet hallani, ahogy vadkacsára vadásznak. (kb. 200 méterre a lakott területtől!)

Szó-szót követett, egyezség  viszont nem született abban a kérdésben, hogy hol lehet szabadon engedve futtatni a kutyát, arra ugyanis nincs kijelölt hely. A „fővadász” nem bírta érvekkel, elment. Vélhetően nem fogja feladni, lesz még folytatása az ügynek valahogy, valamikor. Addig jó lenne valamilyen kompromisszumos megoldást is letenni az asztalra a kutyák védelmében is. Bár lehet, az is elég lenne, ha a lobbizáskor nem csak a vadászokat hívnák meg a miniszterelnök-helyettes az asztalához.

 

 

(kutyabarát.hu)

 

 

Forrás: veresegyházi hírhatár
További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...