Saját KB bal
Saját KB jobb

Ezt érdemes tudni a tulajdonjog ajándékozási szerződés kapcsán

Az ajándékozási szerződés egy ingóság vagy ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásakor köttetik. Az ajándékozás az egyoldalú juttatás ellenére közös megállapodás alapján történik, a megajándékozott fél pedig köteles elfogadni a felajánlott tulajdonjogot.

Ajándékozási szerződés és tulajdonjog átruházása kapcsán a Dr. Székely Ügyvédi Iroda honlapján olvashatunk többet. A budapesti, kiterjedt tapasztalattal rendelkező ügyvéd garantált segítséget nyújt peres és peren kívüli eljárásokban is.

Az ajándékozási szerződésről nagyvonalakban

Az ajándékozási szerződés jelentése, hogy két fél között, közös megállapodáson alapuló vagyoni átruházás jön létre. Az ajándékozási szerződés alapja az ingyenes, juttatások nélküli átruházás, amelyet a megajándékozott fél köteles elfogadni.

A megajándékozott fél gazdagodhat általában pénzzel, ingósággal, ingatlannal, illetve bármilyen, vagyoni értékkel bíró tárggyal. Egyéb esetben az ajándékozandó dolog lehet kötelmi jellegű is. Ilyen például a tartozáselengedés, tartozásátvállalás, engedményezés.

Ingó ajándék esetén a szerződés szóban, írásban vagy ráutaló magatartással, tehát egyszerű átadással is megköthető. Ingatlan átruházása esetén a szerződést írásban, ügyvéd vagy közjegyző jelenlétében kell megkötni. A tulajdonszerzés pedig ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel történik.

Az ajándékozó és megajándékozott fél

Ajándékozási szerződés általában magánszemélyek között köttetik, de alanya lehet bárki. Az ajándékozó minimális, korlátozott mértékű kárfelelősséggel viseltetik a megajándékozottal szemben.

Amennyiben az ajándékozásra szánt dolog a szerződést követően megrongálódik, az ajándékozó fél köteles kártérítést tenni a megajándékozottnak. Szerződésszegésnek azt nevezzük, ha az ajándékozó szándékosan nem tett eleget a szerződésben foglaltaknak.

Eltekinthetünk kártérítéstől és szerződésszegéstől, ha az ajándékozandó tárgy elvesztette aktualitását, vagy már nem bír jelentőséggel a felek számára.

A visszakövetelés folyamata

Az ajándékozó korlátozott esetekben jogosult az ajándék visszakövetelésére, bár a törvény ezt szigorú feltételekhez és szabályokhoz köti. A visszakövetelésénél meg kell állapítani az ajándék értéke mellett az ajándékozással elérni kívánt célt és a családban uralkodó felfogást is.

Milyen esetekben követelheti vissza jogosan az ajándékozó a vagyontárgyat?

  • Amennyiben a megajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozó vagy annak családja ellen (pl. becsületsértés, súlyos testi sértés, stb.).
  • Amennyiben egy, a szerződés kötésekor ismert feltevés, amely az ajándékozás szempontjából lényeges volt, meghiúsul.

Az ajándékozási szerződés tehát egy magánszemélyek által köttetett megállapodás, amelynek alapja az ingyenes vagyontárgy átruházása.

 

(x)

További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...