Saját KB bal
Saját KB jobb

Kisokos az új „kóbor állat” rendelethez

Dr. Vetter Szilvia PhD. az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ vezetője, jogász szemlézett az új kóbor állat rendelet tartalmából, kiemelve a legfontosabb pontokat.

Ezentúl részletes szabályozás és ellenőrzés mellett működnek az ebrendészeti telepek!

Az egészséges állatok minimális tartási ideje 14 napról 45 napra emelkedik, vagyis minimum egy hónappal több áll rendelkezésre, hogy valaki örökbefogadja, vagy állatvédő szervezet átvegye az állatot. Az állatokról részletes nyilvántartást kell vezetni, és fel kell őket tüntetni a kötelezően létrehozandó honlapon is.

Az új rendeletre állatvédelmi törvényünk adott felhatalmazást, és megalkotásának célja, hogy növelje az ebrendészeti telepek szakmai színvonalát, átláthatóságát, javítsa a telepeken tartott állatok jóllétét, egészségét, és a telepen található állatok gazdához jutási esélyeit is.

Az új szabályozás 2022. január elsején lép hatályba jelenleg is működő telepek kapnak fél év felkészülési időt – írja Facebook oldalán Dr. Vetter Szilvia.

kisokos

KI AZ EBRENDÉSZ?

Állatgondozásban jártas természetes személy, aki ebrendészeti, állategészségügyi, állatvédelmi és -higiéniai tevékenységet lát el.

MI (KI) A KÓBOR ÁLLAT?

A háziasított állatfajok közül a házi kutya és a házi macska olyan egyede, amely állattartó felügyelete nélkül, tartási helyétől eltérő területen tartózkodik.

MI AZ EBRENDÉSZETI TELEP?

Az állatok biztonságos elkülönítésére alkalmas telep, amelyen a kóbor állat elhelyezése és hatósági megfigyelése történik.

EBRENDÉSZETI TELEP LÉTESÍTÉSE:

Régóta egyértelmű, hogy az önkormányzat kötelező feladata a kóbor állatok befogása – az új rendelet egyértelműen kimondja, hogy mindennek fő felelőse a jegyző, és ha nem saját ebrendészeti teleppel oldja meg ezt az adott település, hanem szerződéses partnerrel, akkor a feladat állatmenhellyel való megállapodás útján is teljesíthető.

Az ebrendészeti telep létrehozása bejelentésköteles, a bejelentéshez sok más mellett banki igazolást is csatolni kell arról, hogy a rendelkezésre álló vagyon fedezi a telep legalább 6 havi működési költségét (amennyiben nem önkormányzati tulajdonú a telep), emellett igazolni kell, hogy az állattartási körülmények és a műszaki feltételek megfelelőek.

Az ebrendészeti telepek listáját, valamint azok honlapjainak címét a Nébih publikálja honlapján.

Az ebrendészeti telepekkel kapcsolatos részletes információkat (üzemeltető, ebrendész, szolgáltató állatorvos egyes adatai, a telephely címe, telefonszáma, honlapja, a maximálisan elhelyezhető egyedszám állatfajonkénti bontásban) az illetékes járási hivatal tartja nyilván.

A JÁRÁSI HIVATAL RENDSZERESEN ELLENŐRZI AZ EBRENDÉSZETI TELEPEK MŰKÖDÉSÉT, ÉS MEGTILTHATJA A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁT!

A telep működésének felfüggesztését többek között az is indokolja, ha a telep működése az ember vagy az ott elhelyezett állat életét, egészségét vagy testi épségét veszélyezteti, vagy nem alkalmaz ebrendészt, illetve állatorvost.

KÖTELEZŐ HONLAP – A BEKERÜLŐ ÁLLATOK KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁSA:

Az ebrendészeti telepeknek honlapot kell működtetnie, ahol közzé kell tenni – többek között – a telep elérhetőségeit és nyitva tartását, valamint e-mail címmel is rendelkeznie kell. A honlapon fel kell tüntetni – többek között – az ebrendészeti telepre bekerült állatról a bekerülést követően készített legalább egy fényképet 24 órán belül, melyről az állat felismerhető, és az alapvető tulajdonságait, befogásának körülményeit is fel kell tüntetni. Ezek az adatok addig maradnak a honlapon, amíg az állat örökbefogadható. Az ebrendészeti telep köteles sorszámozott időrendi nyilvántartást vezetni a telepre bekerült valamennyi állatról. A nyilvántartásban – többek között – a következő adatokat találhatjuk majd: az állat faja, fajtája, ivara, kora, ismertető jegyei, egyedi azonosítója, immunizáltsága, befogásának körülményei, helye, pontos ideje. Mind a takarításról, fertőtlenítésről, mind az állatorvosi tevékenységről munkanaplót kell vezetni.

KÖTELEZŐ NYITVA TARTÁS, TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG:

Az ebrendészeti telepnek hétköznapokon legalább 2 órán keresztül nyitva kell tartania.

A telepnek hétköznapokon, valamint szabad- és ünnepnapokon 8 és 20 óra között telefonon elérhetőnek kell lennie.

KÓBOR ÁLLATOK BEFOGÁSA:

A kóbor állat befogásakor törekedni kell a kíméletességre, csak fojtásmentes befogó bot alkalmazható. A kóbor állat befogását legkésőbb a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kísérelni, ha az állat közintézmény 100 méteres körzetében van, vagy a lakosságra fenyegetést jelent, akkor viszont haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül. A hatósági megfigyelés (vagyis a veszettség szempontjából aggályos állat hatósági megfigyelésének tizennégy napos időtartama) alatt az állatok csak egyedileg tarthatóak.

MEG KELL KÍSÉRELNI AZ EREDETI GAZDA FELKUTATÁSÁT!

A kóbor állat befogásakor azonnal ellenőrizni kell, hogy az állatnak van-e mikrochipje, legkésőbb 24 órán belül állatorvosi egészségügyi vizsgálatot kell végezni, és a befogást követő 24 órán belül meg kell kezdeni a tulajdonos felkutatását, valamint meg kell kísérelni az értesítését. Ha az eredeti tulajdonos ismertté válik, a kutya csak chippel, veszettség ellen oltva és féreghajtva adható ki.

AZ ÁLLATOK TARTÁSA:

Az állatférőhelyeket naponta tisztítani, az állatokat pedig naponta legalább két alkalommal ellenőrizni kell.  Az ivóvízhez való folyamatos hozzáférést és a napi legalább egyszeri etetést biztosítani kell. Tilos az elhelyezett ebek többszintes tartása. csoportos tartás esetén ugyanazon férőhelyre csak azonos fajú, egymással szemben agressziót nem mutató, azonos ivarú, illetve ivartalanított állatok helyezhetők el.

KÓBOR ÁLLATOK ÖRÖKBEADÁSA:

Kizárólag chippel ellátott, veszettség ellen oltott és féreghajtott kutya adható örökbe.

minden kóbor állat csak ivartalanítva vagy ivartalanítási kötelezettséggel adható örökbe! A rendelet részletesen meghatározza az örökbefogadó kötelezettségeit is, és külön kiemeli a szaporítási tilalmat. Az örökbefogadott állat tartását az örökbeadó jogosult ellenőrizni. Ha állatvédő szervezet veszi át az állatot, nem számíthatóak fel azok a költségek, amelyek egyébként az eredeti gazdára vagy az örökbefogadóra terhelhetőek (karantén utáni napi tartási költség, chip, féreghajtás, oltási könyv ára).

KÓBOR ÁLLATOK ÉLETÉNEK MEGÓVÁSA – JELENTŐSEN SZIGORODTAK AZ EUTANÁZIA SZABÁLYAI!

Életének kioltása csak állatorvosi szakvélemény alapján, állatorvosi beavatkozás útján, kábítás után, fájdalomtól mentesen történhet. Egészséges kóbor állat életét 45 napig tilos kioltani, szemben a korábbi két héttel. 45. nap elteltével kizárólag abban az esetben lehet kioltani a kóbor állat életét (minden pontnak teljesülnie kell!), ha tulajdonosa ismeretlennek minősül, az állatot nem fogadják örökbe, és további tartását állatmenhely sem vállalja.

A 45 napos időtartam legfeljebb 15 napra rövidíthető, ha állatorvosi szakvélemény szerint az állat életben tartása több szenvedést jelentene számára, mint életének kioltása, csekély életben maradási eséllyel bír, vagy agresszív, viselkedészavaros, és ez nem egészségügyi állapotából fakad, valamint szakorvosi ellátás mellett sem várható változás.Azonnal kioltható az állat élete, ha továbbélése megszüntethetetlen vagy csillapíthatatlan szenvedéssel járna és gyógyulása nem várható.

vetter szilvia
Dr. Vetter Szilvia

 

(Kutyabarát.hu)

Forrás: Dr. Vetter Szilvia

Index kép: pexels.com

További érdekes cikkek
Hozzászólások
Töltés...